فرش هدیه تولید کننده انواع فرش های ماشینی 1050شانه ، 700شانه ، 500شانه ، شنل ، شگی با پیشرفته ترین دستگا های روز دنیا و با بیشترین تنوع طرح ونقش